אִמוּן מאֶתגָר להַגשָׁמָה עם יועד אגמון – מאמן מומחה (MASTER) אישי ועסקי – EMC
עם יועד אגמון – מאמן מומחה (MASTER) אישי ועסקי – EMC

שלמה ג.